Contacteu amb nosaltres pel canal que disitgeu

ARETË - Carrer Josep Maria Selva, 2 - 08500 Vic

Atenció telèfonica:
ARETÉ - 93 889 50 59
Àrea fusteria - 93 812 53 27
Servei de Repartiment - 93 889 50 59 - 
618 561 572

Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES: