Mobilitat sostenible

Ens desplaçem amb bicicletes elèctriques a la ciutat de Vic

Equip professional

Coneixement exhaustiu de l'entorn de la comarca d'Osona

Compra social

Som una empresa d'economia social que promovem la inserció 

sociolaboral de persones amb problemes de salut mental

Sol·liciteu pressupost sense compromís


Servei de missatgeria i repartiment de cartells i bustiada a la comarca d’Osona

- Bustiades generals i/o segmentades
- Correspondència (correu, sobres personalitzats...)
- Repartiment i col·locació de cartells (en llocs autoritzats)
- Classificació i ensobrament de correspondència, etiquetatge d’adreces, empaquetat i ensobrament de tot tipus de material publicitari                                                                           
- Missatgeria


Control de qualitat del servei. Garantim equip professional consolidat i experimentat amb un coneixement 
exhaustiu de l'entorn

Demani’ns informació sense compromís!

618 561 572 / 93 889 50 59 

 

 

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-45481287-1', 'fundacioarete.cat');
  ga('send', 'pageview');

</script>

 <script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-45481287-1', 'fundacioarete.cat');
  ga('send', 'pageview');

</script>