Acrediti's com a visitant professional
Si és professional del sector, empleni aquest formulari
 

Els visitants professionals podran recollir la seva acreditació professional directament a la Zona de Professionals habilitada dins el recinte firal, prèvia acreditació per mitjà d'aquest formulari. Aquesta acreditació és vàlida per tots els dies de la fira i permet l'accés al recinte i a totes les activitats que es realitzen.
 

Recordi que és imprescindible presentar DNI i una targeta nominativa de l'empresa per recollir l'acreditació. No es lliurarà a qui no compleixi els requisits sol·licitats.

 

CONDICIONS: Segons l'article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades que subministri seran incorporades a un fitxer pertanyent a la Fundació Areté i l'Associació Vida Sana, als efectes d'expedició de l'acreditació sol·licitada i per rebre informacions, convocatòries, newsletter, generades per Fundació Areté i l'associació Vida Sana. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició davant la fundació i/o l'associació esmentada per escrit a la seu social.