Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ ARETÉ

CIF: G64302904

Adreça postal: C/JOSEP MARIA SELVA, 2, 08500 VIC

Telèfon: 93 889 50 59

Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

Per quina finalitat s’usaràn?

La finalitat del tractament és la gestió de les dades de participants de les activitats organitzades per l’Entitat, així com també la comunicació via correu electrònic de les notícies d’interès de l’Entitat. 

Quina és la base jurídica pel tractament?

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.

Quines categories de dades tractem?

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal.

A qui es comunicaran les teves dades?

Facilitarem les teves dades al gestor de correu Mailchimp, pots consultar la seva política de privacitat al següent link: https://mailchimp.com/legal/privacy

Qui accedirà a les teves dades?

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Quines són les categories de persones interessades?

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.

Drets de la persona interessada

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control.