Contacteu amb nosaltres pel canal que disitgeu

ARETË - Carrer Josep Maria Selva, 2 - 08500 Vic

Atenció telèfonica:
ARETÉ - 93 889 50 59
Àrea fusteria - 93 812 53 27
Servei de Repartiment - 93 889 50 59 - 
618 561 572

Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES:


Responsable del Tractament: FUNDACIÓ ARETÉ  CIF: G64302904

Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
Telèfon: 93 889 50 59
Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’enviament de la informació que ens sol.licita.

Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambudes parts.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada,  i en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

A més si vostè vol rebre informació, de forma periòdica, sobre els productes i serveis que realitzem cal que ens doni el consentiment, marcant la casella de corresponent.  

La Fundació Areté té contractada una eina virtual per l’enviament de comunicacions comercials amb Mail Chimp, empresa certificada sota l’anomenat “Privacy Shield”. Facilitarem les teves dades al gestor de correu Mailchimp, pots consultar la seva política de privacitat al següent link: https://mailchimp.com/legal/privacy.

DONO EL MEU CONSENTIMENT                        

Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a exercir-lo, haurà de dirigir-se igualment per  escrit a la Fundació Areté a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada,  i en qualsevol cas ’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.