MOBILIARI URBÀ
de compra social, d'alta qualitat i fabricat amb producte de proximitat: castanyer del Montseny o pi de flandes.

Jardineres
Taules picnic
Bancs
Suports per senyalitzacions
Tanques
Contenidors d'oli usat
Papereres

 

 

Sol·liciti proposta sense compromís: