Mobilitat sostenible

Ens desplaçem amb bicicletes elèctriques a la ciutat de Vic

Equip professional

Coneixement exhaustiu de l'entorn de la comarca d'Osona

Compra social

Som una empresa d'economia social que promovem la inserció 

sociolaboral de persones amb problemes de salut mental

Sol·liciteu pressupost sense compromís


Servei de missatgeria i repartiment de cartells i bustiada a la comarca d’Osona

- Bustiades generals i/o segmentades
- Correspondència (correu, sobres personalitzats...)
- Repartiment i col·locació de cartells (en llocs autoritzats)
- Classificació i ensobrament de correspondència, etiquetatge d’adreces, empaquetat i ensobrament de tot tipus de material publicitari                                                                           
- Missatgeria


Control de qualitat del servei. Garantim equip professional consolidat i experimentat amb un coneixement 
exhaustiu de l'entorn

Demani’ns informació sense compromís!

618 561 572 / 93 889 50 59 

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ ARETÉ  CIF: G64302904 
Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
Telèfon: 93 889 50 59
Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’enviament de la informació que ens sol.licita.

Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambudes parts.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada,  i en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

A més si vostè vol rebre informació, de forma periòdica, sobre els productes i serveis que realitzem cal que ens doni el consentiment, marcant la casella de corresponent.  

La Fundació Areté té contractada una eina virtual per l’enviament de comunicacions comercials amb Mail Chimp, empresa certificada sota l’anomenat “Privacy Shield”. Facilitarem les teves dades al gestor de correu Mailchimp, pots consultar la seva política de privacitat al següent link: https://mailchimp.com/legal/privacy.

DONO EL MEU CONSENTIMENT                        

Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a exercir-lo, haurà de dirigir-se igualment per  escrit a la Fundació Areté a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada,  i en qualsevol cas ’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

 

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-45481287-1', 'fundacioarete.cat');
  ga('send', 'pageview');

</script>

 <script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-45481287-1', 'fundacioarete.cat');
  ga('send', 'pageview');

</script>