Memòries

 

 

Memòria 2015
Memoria_ARETE_2015.pdf (1.39MB)
Memòria 2015
Memoria_ARETE_2015.pdf (1.39MB)
Memòria 2014
MEMÒRIA ARETÉ 2014.pdf (1.8MB)
Memòria 2014
MEMÒRIA ARETÉ 2014.pdf (1.8MB)
Memòria 2013
MEMÒRIA ARETÉ 2013pdf.pdf (1.73MB)
Memòria 2013
MEMÒRIA ARETÉ 2013pdf.pdf (1.73MB)
Memòria 2012
MEMÒRIA ARETÉ 2012ok.pdf (1.22MB)
Memòria 2012
MEMÒRIA ARETÉ 2012ok.pdf (1.22MB)
Auditories i comptes anuals

Els resultats dels  exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet  oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la  solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat. 

AEC 2019.pdf (4.52MB)
AEC 2019.pdf (4.52MB)


AEC 2018.pdf (4.64MB)
AEC 2018.pdf (4.64MB)


2017
AEC 2017.pdf (4.69MB)
2017
AEC 2017.pdf (4.69MB)

 

2016
AEC 2016.pdf (3.17MB)
2016
AEC 2016.pdf (3.17MB)
2015
AEC 2015.pdf (2.97MB)
2015
AEC 2015.pdf (2.97MB)
2014
AEC 2014.pdf (3.32MB)
2014
AEC 2014.pdf (3.32MB)
2013
AEC 2013.pdf (328.73KB)
2013
AEC 2013.pdf (328.73KB)
2012
AEC 2012.pdf (381.66KB)
2012
AEC 2012.pdf (381.66KB)


Contractes i convenis subscrits amb l'Administració Pública


Estatuts

Estatuts ARETÉ